11 Peter Lång, direktør KWH Freeze «Vi er svært fornøyde med EAB som leverandør. Tidligere hadde vi en annen leverandør av pallreo- ler, men vi var ikke helt fornøyde. Vi etterstreber kvalitet i alt vi gjør og tilbyr kundene våre. EABs produkter er svært stabile, og holder høy kvali- tet.» Unik service og nøkkelferdig «EAB er dessuten uhyre serviceinnstilte. Når vi gjør en endring eller trenger en installasjon, løser de det, selv om det må gjøres i helgen. Innholdet i leveransene stemmer alltid overens med det vi vil ha. Vi får også hjelp med planlegging, beregnin- ger, tegninger og så videre. Vi vet jo i store trekk hva vi vil ha, men når det gjelder detaljplanlegging, bæreevne og styrke kommer EAB inn i bildet.» 9 300 palleplasser i iskulde Til det siste prosjektet i Vanda har EAB levert System Radioshuttle, som kjøres på et mesa- ninplan (som kommer fra EAB Stålbygninger), Omega pallreol, Cubic dybdestabling samt mobile pallreoler og totalt 9 300 palleplasser i frysemiljø. Vi har også levert 8 maskindrevne foldeporter i sølvmetallic med termoutførelse. Varer med ulike omsetningshastigheter «Dette er et nybygg på 3 600 kvm som ble tatt i bruk i mai 2017. Alt har gått ifølge planen, og vi har satset på moderne teknologi der EABs Radioshuttle-system passer svært bra. Varene lagerhåndteres fra noen dager opp til 6 måneder. Variasjonen i omsetningshastigheten er blant annet forklaringen på behovet for ulike typer pallreoler.» Kulde stiller høyere krav «Frysemiljøet stiller naturligvis høye krav til mas- kiner som arbeider ofte på denne måten. Behovet for service blir større, og maskinene trenger service litt oftere enn om de kjøres i vanlig rom- temperatur». Beholde vår posisjon som markedsleder «Som markedsleder innen fryselager håper vi å kunne beholde vår posisjon ved å betjene eksis- terende kunder. Det er naturligvis også planer om vekst, men når, hvor og hvordan får fremtiden vise.» FAKTA · KWH FREEZE KWH Group er et familieeid konsern, som omfatter KWH Freeze. KWH Freeze er ledende i landet når det gjelder fryselagring. Selskapet har lagre i Vanda og Ingå, og kan tilby totalt 65 000 palleplasser som i dag håndterer 3 600 ulike produkter til storkjøkken og varehandel. Til disse lagrene kommer 500 000 paller i året, og samme antall leveres ut til kundene. Foto: Tomi Natri, Tomi Natri Productions