13 BREDERE PERSPEKTIV Som et voksende selskap har EAB en rolle som påvirker samfunnet og miljøet for de menneskene som nå og i fremtiden skal leve med det vi leverer i form av lagerinnredninger, porter og stålbyg- ninger. Vi er også en arbeidsgiver med lokal forankring, og med det følger et stort ansvar. Alt bygger på langsiktighet For oss er langsiktighet i alt vi gjør og alle rela- sjoner en forutsetning for å oppnå vårt mål om bærekraft. Langsiktige relasjoner med kunder og leverandører fører til bedre økonomiske, sosiale og miljømessige prosjekter, som også gagner hele samfunnet. Gjennom stabil lønnsomhet kan EAB sikre midler til å utvikle virksomheten videre og være en trygg arbeidsplass uavhengig av konjunkturer. Vi er overbevist om at mangfold er en berikelse EAB er også en langsiktig og trygg arbeidsgiver som prioriterer helse, mangfold og sikkert arbeidsmiljø, samt personlig utvikling. Selskaps- kulturen bygger på respekt for alles likeverd, og preges av våre kjerneverdier og det løftet vi gir.   Vi er overbevist om at mangfold ikke bare gir en inspirerende arbeidsplass, men også fremmer kreativiteten og nytenkningen som er nødvendig i et selskap som vil vokse og skape nye forret- ningsmuligheter. Bærekraft for livet Bærekraften gjennomsyrer alt selskapet gjør, og skal også være synonym med vårt avtrykk på miljøet, på markedet og hos menneskene. Built to last.