15 15 STAMME I STÅL har vært et vellykket konsept for mange bilforhandlere de siste årene, ikke minst takket være de store mulighetene når det gjelder arkitekturen. EAB har satt opp stammer til salgsarealer, verksteder og dekklager til de fleste bilmerker fra det sørlige Sverige til Sundsvall i nord. Store, åpne arealer gir bilforhandlerne fleksi- bilitet og moderne verksteder. Vårt 3D-verktøy for prosjektering av stammer gjør det mulig å frem- stille bygninger som ikke er tradisjonelt firkantede. Arkitektur og ulike former på bygninger er noe bilforhandlerne har tatt til seg, og det gir utrolig smakfulle bygninger som tiltrekker kunder, noe som er svært viktig i et sterkt konkurranseutsatt marked.   Bygningene kles med alt fra enkle sand- wich-elementer til store, helglassede fasader. Vi i EAB setter stor pris på å få være med å virkelig- gjøre disse spennende bygningene. Mange merker under samme tak hos Hedin Bil For Hedin Bil handlet det naturligvis ikke bare om å skape noe som var estetisk vakkert. Det viktig- ste er å kunne tilby et bilvarehus der alle merker og tjenester er samlet under ett og samme tak. Lokaler som også gjør det mulig å utvikle service- delen. Det nye anlegget i Jönköping har et totalt areal på 23 000 kvm, fordelt på to lokaler fulle av personbiler, transportbiler og lastebiler. Hvert merke har sitt eget areal, og etasjeløsningen gjør at man har kunnet gå fra 1 500 kvm til 10 000 kvm salgsareal. Stammer og porter av modell Designline EAB konstruerer, leverer og monterer ca. 540 tonn stål til stammen, samt takplater. I tillegg leverer og monterer vi 16 porter, hvorav 5 er helg- lasset. Fem av de monterte portene befinner seg i bilhallen. Disse portene er av typen Designline, noe som innebærer at det er en moderne port med mye glass og kundetilpasset farge. Portene er helglassede og maskindrevne, med svart farge utvendig og grå farge innvendig.   Videre har vi montert 11 porter i lastebilverk- stedet. Også disse portene er maskindrevne foldeporter, men de er i sølvmetallic og har to rader med glass. fortsetter på neste side