20 Halmstad – en perfekt logistikkby Johan Granholm, distribusjonssjef i Retlog «Biltema er et svært ekspansivt selskap, som har valgt Halmstad som lager- og logistikksenter. I 2007 åpnet det første lageret i Halmstad havn. Et par år senere ble det bygd ytterligere et lager på 50 000 kvm. I 2012 ble Europalageret ved E6 inn- viet, der vi tar imot gods som kommer på bil. Med det nyeste lageret har vi totalt 220 000 kvm lager- areal, noe som tilsvarer om lag 30 fotballbaner.» Fra 134 til 200 «Vår ambisjon og vårt mål er å vokse enda mer. I dag har vi 134 butikker i Norden, og dette tallet skal stige til 200 i løpet av en 5-årsperiode. Det krever enda større lagerarealer her i Halmstad. Derfor leter vi for fullt etter nye steder vi kan vokse videre på. Det er ikke helt lett, siden vi er svært avhengige av beliggenhet, det vil si nærhet til vei og sjø.» «Femman» – et lager som viser vei «I tillegg til at lagrene våre må ha god beliggenhet, krever ekspansjon av denne størrelsen naturligvis at vi har gode leverandører som takler så store prosjekter. Med EAB føler vi oss helt trygge, og lageret vi nå har bygget er tenkt å fungere som en form for typelager for våre andre enheter med tanke på utforming for høyest mulig effektivitet, sikkerhet og bærekraft.» 105 000 palleplasser og et totalt areal på 55 000 kvm (om lag 8 fotballbaner) er imponerende tall. Totalt disponerer Biltema over 220 000 kvm lagerareal (om lag 30 fotballbaner). 30 fortsetter på neste side Fra venstre Retlogs distribusjonssjef Johan Granholm, lo- gistikksjef Bjarne Sandberg og EABs selger og prosjektleder Olof Wibäck. fotballbaner