21 Det finnes tunnelganger som går horisontalt i pallreolene. Dette skaper bedre flyt, gjør trucktrafikken sikrere og gir effektiv pallehåndtering. Alle pallreoler har stolpevern og gjennomskyvingsvern. Smal- gangslageret er dessuten utstyrt med ekstra nett for å redusere risikoen for ulykker til et minimum.