25 70-tallet 80-tallet Nye produkter gir nye ­muligheter I forbindelse med en større utbygging i 1970 oppstår det behov for egne stålbygninger og foldeporter. I stedet for å kjøpe disse fra eksterne leverandører, bestemmer Erik seg for å produsere både stålbygning og porter til de nye lokalene. Det ble riktig bra, og dessuten startskuddet for helt egne produkter å selge på markedet; EAB Stålbygninger og EAB Industriporter. I løpet av 70-tallet blir EAB-porten et kjent begrep, som også omfatter slagporter og vinduer. En ny generasjon tar over Når EAB går inn i 80-tallet, har fabrikken fått byggetil- latelse og bygget på hele 28 ganger. 70 medarbeidere jobber i bedriften, og omsetningen ligger på 35 millioner SEK.   EABs gode omdømme sprer seg, og nå begynner vi så smått å eksportere EAB-porten også til Norge.   I 1984 tar en ny generasjon Andersson over; Sven-Gunnar, Per-Åke og Catrine. Det samme året begynner EAB også å produsere og selge lagerinnred- ninger. Flytting til nybygg! Satsingen på lagerinnredninger krever større lokaler, og i 1988 flytter EAB inn i helt nye lokaler med beste ten- kelige beliggenhet ved Nissastigen i Smålandsstenar. EABs montører er velkjente ute på veien og anleggene, dels for sine grønne biler, men fremfor alt for sin omfattende kunn- skap, yrkesstolthet og evne til alltid å levere kvalitet.