26 Håller det vi lovar. LAGERINREDNINGAR INDUSTRIPORTAR STÅLBYGGNADER 333 33 SMÅLANDSSTENAR TEL 0371-340 00 FAX 0371-312 25 E-MAIL info@eab.se INTERNET www.eab.se 90-tallet 2000-tallet Verdens første plukkero- bot lanseres I forbindelse med at det innledes et nytt samarbeid med BT Industrier (nå Toyota), får EAB i oppgave å presen- tere et helt nytt produkt i form av en plukkerobot. EAB ser mulighetene i dette, utvikler og får patent på verdens første plukkerobot for denne typen systemer. Maskinen får navnet Maxipacker. Prosjektet blir startskuddet for en helt ny æra i EAB. På eksportmarkedet får Maxipacker navnet Radioshuttle. Operative eiere som vil satse Den bevisste satsingen på eksportmarkedet gjør at EAB også vokser utenfor Sveriges grenser. Tidligere forhand- lere blir nå EAB-selskaper.   Først ut er EAB Storage System Nederland B.V. i 2001. I 2005 grunnlegges EAB Finland Oy, og i Norge opprettes selskapet EAB Lagerteknikk AS i 2008. Tre blir to I 1997 velger søsteren Catrine å selge sin del i sel- skapet til Sven-Gunnar og Per-Åke, som har stor tro på fremtiden og vil bygge familiebedriften videre. Når 90-tallet avsluttes omsetter EAB for 200 millioner SEK, og har 130 medarbeidere. Smedarbeid blir ingeniørkunst På 2000-tallet styrker EAB sin posisjon på markedet ytterligere, ved å gå fra å være en mer rendyrket produsent til å bli et kunnskapsforetak innen de ulike områdene. Enklere smedarbeid vokser til ingeniørkunst, der leveranser til Borås Arena og ulike typer sentrallagre, lagre for videredistribusjon og netthandel blir milepæler i utviklingen av EAB Stålbygninger og EAB Lagerinnred- ninger.   På 2000-tallet lanseres også EAB Designline, der EABs porter blir en vesentlig del av attraktive og funksjonelle fasader. I dette tiåret lanserer vi også EAB Traineeutdanning. Det holder hele veien På slutten av 90-tallet begynner vi å bruke begrepet Built to last som et varemerkeløfte, som tittel og som tillegg i logoen og markedsføringen vår.