27 1 From Smålandsstenar to the rest of the world 2017- 2010-tallet Vil du ha en litt mer utførlig presentasjon av EAB 60 år? Send en e-post til info@eab.se, så sender vi et eksemplar av vår jubileumsbok. Nord-Amerika – here we come! På 2010-tallet utvikler vi oss videre innen alle de tre produktområdene våre. I våre Engineering Principles forklarer vi hvorfor våre stålkonstruksjoner holder – helt ned på «DNA-nivå». Vi får EN 1090-1-sertifisering og begynner å arbeide med en ny modelleringsform, FEM, med fullskalatesting i vår egen produksjon.   I 2013 kjøper EAB opp lagerinnredningsprodusenten Wenco, og vi styrker dermed vår rolle som ledende leverandør til den svenske og norske bygghandelen.   På 2010-tallet gjøres det store investeringer i pro- duksjonen gjennom økning av automasjonsgraden og optimering av arbeidsflyten.   Nå får også EAB Stålbygninger stadig flere omfatten- de oppdrag, og vi blir en ledende leverandør i Sverige når det gjelder stålkonstruksjoner til virksomhetsområder som sentrallager, netthandel, 3PL og 4PL, bil-, kjøpe- og andre butikksentre.   I oktober 2014 setter EAB foten på enda et kontinent, Nord-Amerika, ved å etablere EAB North America i Toronto, Canada. Vi feirer og bygger videre! i 2017 begynner vi på enda en utbygging av fabrikken vår i Smålandsstenar. Vi lanserer den sjette generasjonen Radioshuttle. Og ikke minst, vi feirer 60-årsjubileum og ser frem til en spennende fremtid med våre medarbeide- re, kunder og leverandører.