31 Nåstoppervi ogsåtyven! NYTT FRA EAB PORTER Nå har vi også foldeporter som har innbrudds- beskyttelse ifølge «SSF 1074 klasse 2». Portens utseende er ganske lik standardporten vår, og kan leveres med én rad isolerglass. Disse portene kan ikke utstyres med gangdør og maskindrift. Kontakt Lars-Göran Fahlén, selger og prosjekt- leder i EAB Porter for mer informasjon. Tlf: 0046 3713 4022. EAB FRONTLINE · Ansvarlig utgiver: Per-Åke Andersson. Tekst, idé, prosjekt: Agneta Boman, Louise Magnusson. Layout: Tony Hult. Foto: Lars Nilsson, Curt Ekblom. Jesper Molin. EABs egne.