4 Vår første versjon, RS 84, ble lansert i 1990, og var en patentert plukkerobot tilpasset for volumhåndtering av paller. Kundene ønsket effektivitet. Vi fant løsningen. Det nye systemet ga kundene helt nye muligheter til å utnytte lagerarealet maksimalt. Svært verdifullt ikke minst for lagre med pallehåndtering i kjøl og frys. Det har gjort at vi i dag leverer vårt Radioshuttle-system til blant andre noen av verdens ledende varemerker i segmentet «food and beverage». Vår RS er blitt verdenskjent, og løfter ca. 60 000 paller hver time døgnet rundt. Nå går evolusjonen videre, og i år lanserer vi EABs Radioshuttle, RS 6.0 – for enda mer effektiv og intelligent pallehåndtering. Robust, intelligent og fleksibel RS 6.0 EN EVOLUSJON INNEN EFFEKTIV LAGERHÅNDTERING