6 Enkelhet og allsidighet «Vår nye RS kommer til å finnes i ulike versjoner avhengig av hvilket miljø den skal fungere i. I noen tilfeller kreves en ekstra robust variant, i noen til- feller har kunden et automatlager, men den versjo- nen som fremfor alt kommer til å bli storselgeren, er den som heter RS 6.0 – tilpasset for alle typer lagre. Uansett hvilken variant man velger, har vi sørget for at plattformen er så allsidig at de fleste funksjonene er med allerede fra begynnelsen. Deretter er det opp til kunden hvilke av funk- sjonene som skal aktiveres for å oppnå målene for lageret når det gjelder effektivitet, sikkerhet, teknologi, kommunikasjon og så videre. Vår tanke er at det skal være lett å justere i ettertid hvis behovene endrer seg.» Kommunikativ maskin i tråd med Industri 4.0 «Vi sier at RS 6.0 er en evolusjon av vår forrige maskin, der ny teknologi er brukt for å passe til Industri 4.0, som er et samlebegrep innen industrien for en rekke teknologier og konsepter innen automasjon, prosessindustriell IKT og produksjonsteknologi. Konseptet er knyttet til Internet of Things (IoT), og gjør at hvert produkt i håndteringskjeden bærer med seg informasjon om hvor det skal og hvordan, for at lageret skal kunne organisere seg selv. Målet er kortere om- stillings- og ledetider, færre feil, mer fleksibilitet og ingen tidkrevende programmering. En del av denne tenkningen er at vi har forberedt maskinen for WMS (Warehouse Management System)». Et helt system som holder «Når vi snakker om EABs Radioshuttle, er det ikke bare en maskin vi selger. Det er et helt system med reoler, ladestasjoner, håndkontroller og tilbehør. Disse har også fått ny design, og følger den tekniske utviklingen vi har gjort i selve maskinen. Det er lett å fokusere bare på all den nye teknologien, men det er minst like viktig å fremholde det som er blitt kjennetegnet på vår RS – den robuste konstruksjonen, den høye driftssik- kerheten og holdbarheten.» Testet, klar for levering «Vår nye Radioshuttle er testet i ulike anlegg i lø- pet av året, og vi kan begynne å levere den i løpet av høsten 2017.» Verdens beste Radioshuttle! «Det er fantastisk morsomt å få jobbe med et prosjekt som dette. RS 6.0 er uten tvil verdens beste plukkerobot innen lagerhåndtering.» Ønsker du mer informasjon om RS 6.0? Kontakt Mats Carlsson, salgssjef i EAB Lagerin- redningar, tlf: 0046 3713 4050. Radioshuttle er nå EABs navn, på både det inter- nasjonale og det svenske markedet, på den paten- terte plukkeroboten og det tilhørende systemet, som tidligere har hatt navnet Maxipacker på det svenske markedet. • Ny design • Nye funksjoner • Intelligent kommunikasjon: RFID, WiFi, Industri 4.0, IoT, I-site, m.m. • Driver Operator Panel (DOP) • Brukervennlig HMI (Human Machine Interface)