7 «Kan du vente litt? Jeg skal se ute i produk- sjonen, så får du svar umiddelbart.» «Det har vi ikke gjort før, men konstruktørene våre kan sikkert tegne et forslag, så løser vi det.» Du har kanskje allerede fått disse svarene. Nær- heten mellom ulike kunnskapsområder gjennom hele kjeden er avgjørende i vår rolle som ansvarlig og engasjert leverandør. Vårt team jobber i en flat og effektiv organisasjon, der ord raskt blir til handling. En organisasjon der prosjektselgerne våre har kontinuerlig kontakt med konstruktørene og medarbeiderne i produk- sjon og ved montering. Eplet regnes som KUNNSKAPENS FRUKT, og er et symbol vi i EAB ofte bruker. I tillegg til kunnskap er eplet for oss et symbol for nye ideer og helse. Under det grønne «skallet» vårt ligger dessuten sterke kjerneverdier som gjør at vi kan vokse på en sunn måte. Kunnskap hele veien