9 på sikt blir det likevel økonomisk å velge EABs løsninger.» Mika Eerikäinen «Det unike med EAB er helheten, og det er en stor fordel at alt kommer fra en fabrikk med egen produksjon. En annen fordel er systemet med Configura. Produktiviteten er blitt mye bedre etter at vi begynte med det. Som Kim tidligere nevnte, er kvaliteten høy, noe som også er unikt og bra. Vi holder alltid leveringstidene våre, selv om de noen ganger kan være litt lange. Mange lover kanskje kortere leveringstid, men holder dem ikke alltid.» Hvordan ser samarbeidet med EAB i Smålandsstenar ut? «Vi er separate selskap, noe som innebærer at vi kjøper alt av EAB som en «vanlig kunde». Vi bruker også Configura, noe som gjør samarbeidet betydelig lettere. Når det gjelder spesialproduk- sjon benytter vi oss noen ganger av tegnerne i Smålandsstenar. Alt fungerer godt, selv om man noen ganger ønsker at den geografiske avstanden var litt kortere.» «Ved montering leier vi inn montører som kommer fra det nordlige Finland. Vi har hatt de samme siden 1995. De håndterer også service og repara- sjon hvis det oppstår skader på reolene våre.» Kundetilpasset og helglasset «Vi lager mye som er spesialtilpasset for kundene våre. Selv om det kanskje ikke alltid er de mest lønnsomme jobbene, gjør vi det vi kan for å løse deres ønsker og krav. Det skaper tillit og styrker forholdet til kundene våre. Det handler om å arbeide og tenke langsiktig.» Kim Weizmann «Det er lettere å selge spesialtilpassede porter i Finland. Standardportene er vanskelige å selge, fordi det er større konkurranse på det markedet. Vi i Finland var de første som solgte helglassede porter fra EAB, blant annet til Volvo og ulike brannstasjoner.» «Det er alltid morsomt å selge gode produkter som man selv tror på og er stolt over å kunne levere. Kundene våre er trofaste, og kommer som oftest tilbake og vil kjøpe mer. Det er den beste karakteren man kan få!» Ny generasjon i Finland Det siste tilskuddet til EAB Finland Oy er yt- terligere en selger, Ville Hätinen, som også har kunnskaper innen markedsføring. Mika Eerikäinen «Ville will be the next generation. Vi trenger mer nytenkning, og Ville kan tilføre både interesse og kunnskap når det gjelder sosiale medier og annet for å holde oss ajour på markedsfronten. Planen er å håndtere markedsføringen på en mer profe- sjonell måte. Fremtiden ser svært spennende og bra ut.» fortsetter på neste side