18 105.000palleplasser FOREFFEKTIVITET,BÆREKRAFTOGSIKKERHET Nå står Biltemas lager nummer 5 klart i det gamle slakteriet i Halmstad havn. Klart til å ta imot nærmere 300 000 helpaller i året, som ankommer med skip fra hele verden. For EAB har Biltemas nyeste satsing involvert levering av reoler og tilbehør til 105 000 palleplasser og 28 porter. Ikke mindre enn 50 lastebiler har forlatt Smålandsstenar i retning Halmstad i løpet av et par vintermåneder. LAGERINNREDNINGER | PORTER Biltemas lager nummer 5 har svært god beliggen- het nær havnen i Halmstad. Stort sett alle leveran- ser til lageret kommer med skip. Photo: STMO-Group