5 RADIOSHUTTLE SYSTEM 6.0 CREW 1990 RS84 fortsetter på neste side Når man skaper en fremgangsrik original, er det lett å få etterfølgere. Derfor er det av største betydning for oss at vår RS hele tiden utvikles i tråd med markedets krav og behov. Det krever kompetanse, og ikke minst stahet og visshet om at vi kan gjøre tidligere begrensninger til et utgangspunkt for nye innovasjoner.   Teamet som har jobbet frem vår nye RS 6.0 består av 20 medarbeidere, hvorav seks har vært ekstra toneangivende: Bakre rad fra venstre: Stefan Kjellström, service og support, programvareutvikler. Björn Carlsson, arbeidsleder produksjon. Christoffer Gustafsson, konstruksjonsutvikling, utarbeiding av prototype. Fremre rad fra venstre: Anders Olsson, prø- vemontering, monteringsutvikler. Mikael Hoof, konstruksjonsutvikler. Christer Larsson, tekniker, programvareutvikler, el-konstruksjon. Her forteller de kort om hvordan utviklingsprosessen har sett ut: Mulighet til å kombinere «Vi har holdt på med utviklingen av RS 6.0 i to år. Målet vårt var å konstruere en maskin som er tilpasset dagens lagre, men som er klar for fremti- dens behov. En maskin som er ekstremt fleksibel, der kunder som allerede har vårt system lett kan komplettere med den nye RS uten noen større konfigura- sjoner eller endringer. Man kan altså kombinere ulike versjoner av RS i ett og samme lager. I fleksibiliteten ligger også funksjonen å takle ulike pallestørrelser.» Med mennesket i fokus «Vi har også løftet sikkerheten til et nytt nivå. Den nye maskinen har for eksempel nye display, mulighet for styrefunksjon og nye varsellys som blinker i den retningen maskinen beveger seg. Teknologien er også bygd med et enkelt og videreutviklet HMI (Human Machine Interface), som gir et tydelig grensesnitt for kommunikasjon mellom maskin og bruker.